Nieuws

Persbericht

“Vanaf morgen moet er opnieuw onderhandeld worden. Er is geen alternatief.”

“De regering heeft de koopkracht fors verhoogd dankzij de taxshift. Mensen houden netto meer over dan vier jaar geleden. Bedrijven hebben 219.000 jobs gecreëerd. We moeten onze jobs beschermen en dat moet de belangrijkste zorg van alle partijen zijn.“
Persbericht

Overlegcomité : Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

Het Overlegcomité stemt op initiatief van de federale regering in met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.
Persbericht

Overlegcomité: Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijving voor de toekenning van domeinconcessies

Het doel is om een nieuwe procedure te valideren voor de volgende offshore-windmolenparken. Vanaf nu zullen we, in overleg met de Europese Commissie, de volgende parken gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Op die manier zorgen we voor de beste kwaliteitsverhouding. Na een besparing van bijna 4 miljard (cijfer checken!) bij het bepalen van het niveau van de steun voor de laatste drie windmolenparken, zet de regering haar inspanningen voor groenere en goedkopere energie voort!
Persbericht

Overlegcomité : Voorbereiding van België op de gevolgen van de brexit

België onderschrijft deze Europese aanpak volledig en blijft zich voorbereiden in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de buurlanden. In dit verband werden verschillende interfederale vergaderingen gehouden om de voorbereidingen op belangrijke gebieden, zoals de rechten van de burgers, voort te zetten.
Persbericht

Overlegcomité: goedkeuring van twee samenwerkingsakkoorden over slachtofferzorg

De twee hoofddoelstellingen van deze samenwerkingsakkoorden zijn een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing te voorzien tussen de verschillende diensten voor slachtofferzorg en de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren. De betrokken overheden verbinden er zich bovendien toe een blijvende aandacht te besteden aan de slachtofferproblematiek.
Persbericht

Balans van de regering-Michel: een tekort gedeeld door 3/4 in vier jaar

"Zo’n prestatie heeft België in de laatste tien jaar niet meer neergezet". 
Persbericht

De Brexit zal ons niet tegenhouden!

Charles Michel: "De Brexit zal ons niet tegenhouden! Dankzij Nemo zijn België en het Verenigd Koninkrijk geconnecteerd. Meer interconnectie houdt de energieprijzen onder controle en waarborgt voldoende en duurzame bevoorrading."  
Persbericht

Boodschap aan president Tshisekedi ter gelegenheid van zijn inauguratie

Ter gelegenheid van uw eedaflegging willen wij u, namens de Belgische regering, veel succes wensen en de solidariteit van België tegenover het Congolese volk verzekeren.
Persbericht

Indienststelling van 3de en 4de spoor tussen Brussel en Denderleeuw

Infrabel is klaar met de vernieuwing van de twee centrale sporen tussen Anderlecht en SintKatherina-Lombeek. De hoofdspoorlijn tussen Brussel en Denderleeuw beschikt zo over 4 kwalitatieve sporen. Vanaf 9 december, bij aanvang van de nieuwe dienstregeling, zullen de treinen hiervan gebruik kunnen maken. De modernisering is de laatste belangrijke fase in de uitbreiding van lijn 50A naar 4 sporen en maakt deel uit van het Gewestelijk ExpresNet. Vandaag hebben premier Charles Michel, federaal…
Persbericht

Opnieuw een stap dichter bij de uitroeiing van polio | Wereld Polio Dag

“De farmaceutische sector is een van de hoekstenen van onze economische activiteit. Via het strategische investeringspact wil de regering de positie van België in de internationale publieke gezondheidssector versterken”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.